^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

เส้นทางเที่ยวชมพิพิเธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

 

žจุดที่ 1 (อาคาร 1) ชมการจัดแสดง ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
žจุดที่ 2 (อาคาร 2) ชมการจัดแสดงวีรกรรมของทหารอากาศ
 
žจุดที่ 3 ชม บ.ล. ๑๑ (BOEING 737 – 200 ) บ.พระราชพาหนะ
žจุดที่ 4 (อาคาร 5) ชมการจัดแสดงการเทิดพระเกียรติและสนองพระราชดำริ
žจุดที่ 5 (อาคาร 4) ชมการจัดแสดงสันติภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้การบิน
žจุดที่ 6 ลานกลางแจ้ง ชมการจัดแสดง บ.ภูมิใจไทยทำ
žจุดที่ 7 สิ้นสุดการเที่ยวชมที่อาคารร้านค้าและของที่ระลึก        
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210