^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

อาคาร ๑

อาคาร ๑

ห้องโถงกลาง ประตูสู่การเรียนรู้ด้านกิจการบิน มีการจัดแสดงเครื่องบิน F5-A ในรูปแบบผาดแผลง เพื่อ แสดงที่นั่งของนักบินพร้อมทั้งจัดแสดงแผนที่กองบินต่าง ๆ ในประเทศไทย และรูปภาพอากาศยานแบบต่าง ๆ ที่ประจำการในกองทัพอากาศ

 

ด้าน ขวาของอาคาร จัดแสดงนิทรรศการ “๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” เพื่อเรียนรู้ประวัติกิจการบินของไทยเริ่มต้นจากการส่งทหาร ๓ คนแรกไปศึกษาด้านการบินในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งต่อมาได้รับยกย่องเป็น”บุพการี ทหารอากาศ”และได้ก่อตั้งกิจการบินในประเทศด้วยเครื่องบิน “นิเออร์ปอรต์ปีกชั้นเดียว”และ “เบรเกต์ปีก ๒ ชั้น” พร้อมกับเรียนรู้วิธีซ่อมและสร้างเครื่องบินจนกระทั่งได้มีการพัฒนากิจการ บินจากยุคเครื่องบินใบพัดไปจนถึงยุคเครื่องบินไอพ่นนอกจากนี้ยังแสดงวีรกรรม ที่ภาคภูมิใจของเครื่องบินโจมตี “คอร์แซร์” ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และเครื่องบินขับไล่ “ฮอว์ค ๓” ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๒ แบบ เหลือเพียงเครื่องเดียวในโลก อีกทั้งยังมีวีรกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิสำคัญต่างๆ เช่น สงครามเวียดนาม การปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 

 

ด้านซ้ายของอาคาร จัดแสดงอากาศยานสมรรถนะสูงที่ประจำการในกองทัพอากาศ ได้แก่ F-5A, F-5B, F-16 และ Gripen 39A พร้อมทั้งจัดให้มีวีดีทัศน์ประกอบนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินทั้ง ๔ ประเภท

 

 

 

           

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210