^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

การติดต่อ

 

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

ผู้อำนวยการ                                          โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๙

รองผู้อำนวยการ                                     โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๘๔

แผนกประวัติศาสตร์                                โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๖๗

แผนกพิพิธภัณฑ์ทหาร                            โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๑๑๓

ฝ่ายกิจกรรม                                          โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๖๔

ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม                              โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๖๔

 

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210