ตราสัญลักษณ์

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ