วิสัยทัศน์

การเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านการบินที่ได้มาตรฐานสากลและชั้นนำของประเทศ