พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

เวลาทำการ :
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 

09.00 – 15.30

 

( หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

เบอร์โทร

02 534 1853

ที่ตั้ง

171 ถ. พหลโยธิน แขวง สนามบิน ,
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล

noreply@rtaf.mi.th

Facebook Page

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Youtube Channel

RTAF History Channel