^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

อาคาร ๒

อาคาร ๒

จัดแสดงเกี่ยวกับอากาศยานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การบินพยาบาล การฝึกบิน และการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสงคราม เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมภาคภูมิใจไปกับเครื่องบินทิ้งระเบิดจำลองแบบ “บริพัตร”ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างเอง รวมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์ด้านการบินสำหรับบริการนิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ 

                        

              

              

              

              

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210